หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาววรัญญา บุญถิ่น
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
กลุ่ม : พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน    จ.ชุมพร
นายสมพล อรรถกุล
ตำหแน่ง : ช่างสี ระดับ 4
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,110 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,000,947 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,023 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,452 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,781 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,610 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,201 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,429 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,858,981 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,713 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,022 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,541 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,214 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,673,843 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬามวลชน - กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
ร่วมแฐมนิเทศและพิธีรับมอบทุนภูมิทายาทชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
ร่มกิจกรรมของเทศบาลตำบลท่สสาปในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำและคูคลองแห่งชาติปี2560
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
การแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่องแก้วหน้าม้า
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
เปิดสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ อ่านสารวันสันติภาพสากล
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/60
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 20 ก.ย. 60
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลาง โดยใช้โปรแกรม ปร.4-5-6
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 03 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 26 ต.ค. 58
งานกีฬาสี 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 19 ก.ย. 60
รานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
ปี 2546 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (นายทักษิณ ชินวัตร นายก รมต. ลงนาม)
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2545 โล่รางวัลครูดีของแผ่นดิน
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2545 เกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ (นายชะลอ กองสุดใจ ลงนาม)
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2545 เกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ (Teacher Awards) นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมต.ศธ.ลงนาม
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมมายากล
โดย : เด็กหญิงมนิสรา ทองประมูล
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กชายอนวัช มหานาม, เด็กหญิงสุภาณี จักรพิมพ์ ,สุภานันท์ ชาญประเสริฐ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายอานุภาพ ศรีบูโฮม
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วพรมมา
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
เวปไซต์นักเรียน และ ผลงนตัดต่อภาพ วิภาวี
โดย : นางสาววิภาวี วิทยากิจ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th