หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวอนรรฆวรรณ โกฏหอม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา    จ.สุรินทร์
นายนิติ ศุกรสุนทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์    จ.สมุทรสงคราม
นายเมธาว์ ชมสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์    จ.สมุทรสงคราม
นางสาวกวินนา เดชาอภินันท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาววาสนา แก้วพงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดดอกไม้    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวนิสา ชนะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,380,179 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,146,051 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,089,212 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,571,725 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,396,703 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,296,975 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,196,673 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,110,035 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,993,436 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,962,304 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,828,633 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,823,094 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,793,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,757,580 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,712,072 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม ASEAN DAY 17 พ.ย.60
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 พ.ย.60
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
คุณครูพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ นำนักแสดงนาฎศิลป์ ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผู้อำนวยการวีรพล ธิกะ มอบเกียรติให้นักเรียนแกนนำและเข้าร่วมงานวิจัยป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 22 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดครุใน | 22 พ.ย. 60
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 พ.ย. 60
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 21 พ.ย. 60
โรงเรียนประชาสุขสัรต์ดูงานสนามเด็กเล่น BBL 2560
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 22 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่2ปี2560
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 22 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 พ.ย. 59
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างภาษาพม่า
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 22 พ.ย. 60
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างรั้วโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 22 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | 22 พ.ย. 60
มีประกาศเกียรติคุณบัตรเกี่ยวกับครูผู้สอนดีสอนเด่น ปีพ.ศ.2557
โดย : คุณครูสมัคร โชติญาณพงษ์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ครูชำนาญการภาษาจีนดีเด่น ปี2558
โดย : คุณครูพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน ปี2560
โดย : คุณครูพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีศรีบ้านบึง ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
โดย : เด็กชายกิตติยา นันตะวัน
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67ได้คะแนนระดับเหรียญเงินการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับป.1-ป.6และระดับมัธยมม.1-ม.3
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นิทานเรื่องนกกระสากับสุนัขจิ้งจอก
โดย : เด็กหญิงชนิษา ชัยทร
ร.ร.บ้านท่าเกวียน    จ.ลำปาง
แอปพลิเคชันแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : น.ส.ชลิตา ทุนประดิษฐ์ น.ส.นิศารัตน์ นากัน และน.ส.สุวรรณี สร้อยพรมมา
ร.ร.บ้านโคนพิทยา    จ.อุตรดิตถ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
โดย : ประกาศผลรางวัลนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th